Kniha „Narozeni 1918“

Projekt podpořen Ministerstvem kultury ČR

Bude vydán dvousvazkový výpravný knižní titul „Narozeni 1918“. Každý svazek bude obsahovat 40 portrétů. Kniha bude obsahovat veškeré písemné a obrazové materiály související s příběhy a osudy našich portrétovaných stoletých seniorů. Autorkou portrétů bude Hana Benešová, výstupem její práce na projektu je vytvoření písemné formy osudů a příběhů portrétovaných seniorů.
Celkový náklad dvousvazkového vydání bude 2 000ks.